De­pres­sions­sym­tom

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Man kän­ner of­ta mer oro och ång­est än van­ligt.

Kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter kan fö­re­kom­ma.

Of­ta får man pro­blem med söm­nen och kän­ner sig trött och ener­gi­lös.

Van­ligt är att tap­pa mat­lus­ten, el­ler bör­ja tröstä­ta.

Sex­lus­ten kan mins­ka el­ler för­svin­na.

Man kan upp­le­va att ing­et rik­tigt be­rör en or­dent­ligt.

Man kan få obe­fo­ga­de el­ler myc­ket över­driv­na skuld­käns­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.