Ut­an eget skriv­bord

Hallands Nyheter - - Hälsa -

Ökad sjuk­från­va­ro, mer stress, säm­re kon­cent­ra­tion. Det öpp­na kon­tors­land­ska­pet för­knip­pas med många pro­blem. Nu ef­ter­frå­gar allt fler ak­ti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­tor. Men kla­rar vi att ge upp det eg­na skriv­bor­det?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.