För­ore­ning­ar­na dö­dar mil­jon­tals

Hallands Nyheter - - Tvguide -

”Kor­re­spon­den­ter­na” be­rät­tar om luf­ten som dö­dar. I Spa­ni­en har fors­ka­re tit­tat när­ma­re på ut­släpp från for­don. Re­sul­ta­tet är dys­tert: av­ga­ser­na är be­tyd­ligt far­li­ga­re än vad som ti­di­ga­re va­rit känt. SVT2 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.