Svår­läst text på hem­si­dor

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

HEM­SI­DOR. Har en syn­punkt på hem­si­dor på nä­tet. Tex­ter­na är of­ta otyd­li­ga och svå­ra att lä­sa. Det hjäl­per in­te all­tid med att scrol­la. Om tex­ten vo­re svart i stäl­let för grå blir de in­te ”hår­da­re” att lä­sa ut­an bra myc­ket lät­ta­re att ta till sig. Så min öns­kan är att tex­ten kun­de gö­ras lät­ta­re att lä­sa.

Ing­er El­mquist Håsten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.