Så har det hänt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. I fle­ra år har jag var­nat för det­ta som po­li­ti­ker­na i Var­berg av­vi­sat som non­sens. Nu är tå­gur­spår­ning­en med far­ligt gods ett fak­tum.

Dags att po­li­ti­ker­na tar sitt för­nuft och in­te läg­ger bli­van­de järn­väg i en tun­nel. I fram­ti­den kom­mer allt mer Adr-gods (far­ligt gods) att läg­gas på järn­väg.

Det kan hän­da igen och med tan­ke ett vi le­ver i ter­ror­ti­der (även fram­ö­ver) bör järn­vä­gen ge­nom Var­berg gå ut­an­för stads­kär­nan. Ben­ny Ben­jo Jons­son

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

FAR­LIGT GODS. Nu är tå­gur­spår­ning­en med far­ligt gods ett fak­tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.