En kub tom på konst!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Jag har en frå­ga till an­sva­ri­ga in­om kul­tur och fritid i Fal­ken­berg: var­för ly­ser kons­ten så of­ta med sin från­va­ro i Ku­bens ut­ställ­nings­hall? De­pri­me­ran­de att mö­tas av tom­ma vi­ta skär­mar i en­trén till Stads­hu­set! Lai­la Bengts­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.