Väg­ar­be­te or­sa­kar långa kö­er på E6

Hallands Nyheter - - Nyheter - BENJAMIN TROFF 010-471 51 27 bt@hn.se

Den som för­sö­ker ta sig sö­derut på E6 kan bli stil­lastå­en­de ett bra tag. Tra­fik­ver­ket ge­nom­för ett väg­ar­be­te som or­sa­kar re­jä­la kö­er.

Tra­fik­ver­ket på­bör­ja­de i mån­dags ett be­lägg­nings­ar­be­te på E6. Man bör­jar vid Hal­land­sås, i höjd med Båstad, och fort­sät­ter he­la vägen till tra­fik­plats Halm­stad S.

I SAM­BAND MED ar­be­tet är has­tig­he­ter­na på en sträc­ka sänk­ta och man kan en­dast an­vän­da ett kör­fält. Ar­be­tet kom­mer på­gå un­der två vec­kor.

– Vi har börjat med att hyv­la av topp­skik­tet på vägen, se­dan ska vi läg­ga ny as­falt på det. Det hand­lar om en sträc­ka på två mil och det kom­mer va­ra li­te be­grän­sad fram­kom­lig­het och lång­samt­gå­en­de tra­fik, sä­ger Ul­ri­ka Karls­son på Tra­fik­ver­kets press­jour.

”Det hand­lar om en sträc­ka på två mil och det kom­mer va­ra li­te be­grän­sad fram­kom­lig­het” UL­RI­KA KARLS­SON

Tra­fik­ver­ket

DET IN­NE­BÄR ATT det un­der rus­nings­tid kan bli väl­digt långa kö­er. Vid ef­ter­mid­dags­rus­ning­en i går kun­de det ta upp­åt en tim­me att ta sig från söd­ra av­far­ten i Halm­stad till Hal­land­sås.

Det finns allt­så all an­led­ning att ta det lugnt om man kör på E6 el­ler se över al­ter­na­ti­va res­vä­gar om ni ska re­sa sö­derut de kom­man­de två vec­kor.

Bild: ROGER LARSSON

STIL­LASTÅ­EN­DE. Vid mån­da­gens ef­ter­mid­dags­rus­ning kun­de man bli stå­en­de en bra stund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.