Nord­ko­re­a­drag­ning i se­na­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA/NORDKOREA. He­la den ame­ri­kans­ka se­na­ten har kal­lats till Vi­ta hu­set för att i dag av ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son och för­svars­mi­nis­ter Jim Mat­tis få en drag­ning om Nordkorea. Be­ske­det kom­mer sam­ti­digt som spän­ning­ar­na på Ko­re­a­halvön sti­ger, med mi­li­täröv­ning­ar i bå­de Nor­doch Syd­ko­rea.

I går ge­nom­för­de Nordkorea en stor mi­li­täröv­ning, för att fi­ra 85­års­da­gen av bildan­det av lan­dets mi­li­tär. Sam­ti­digt la­de en ame­ri­kansk ubåt till i Syd­ko­rea i vän­tan på en öv­ning. (Tt­afp­reu­ters)

FOTO: JO JUNG-HO/AP

Den ame­ri­kans­ka ubå­ten USS Michi­gan ska del­ta i en öv­ning i Syd­ko­rea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.