An­håll­ne 26-åring­en släpp­tes

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■STOCKHOLMSDÅDET. Den 26­åring som i sön­dags an­hölls miss­tänkt för ter­ro­rist­brott i sam­band med då­det på Drott­ning­ga­tan har släppts på fri fot. En­ligt Åklagar­myn­dig­he­ten är han in­te läng­re miss­tänkt för brott.

På myn­dig­he­tens webb­plats skri­ver man att nå­gon yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion in­te kom­mer att läm­nas.

I hel­gen greps och för­hör­des ock­så den miss­tänk­te Stock­holms­ter­ro­ris­ten Rakhmat Aki­lovs bror i Uz­be­kis­tan, rap­por­te­rar Ra­dio Li­ber­ty. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.