Re­kordraz­zia mot nät­pe­do­fi­ler

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Minst 17 per­so­ner har an­hål­lits ef­ter ett till­slag mot 50 miss­tänk­ta nät­pe­do­fi­ler. Raz­zi­an är den svens­ka po­li­sens störs­ta in­sats mot nät­pe­do­fi­ler nå­gon­sin. Samt­li­ga sju po­lis­re­gi­o­ner har del­ta­git i till­sla­get. To­talt är minst 17 per­so­ner an­håll­na miss­tänk­ta för att ha spri­dit ma­te­ri­al som av­bil­dar sex­u­el­la över­grepp mot barn.

Sju per­so­ner ska ha häm­tats in se­dan ti­di­ga­re, ef­tersom de an­ting­en har haft eg­na barn el­ler ar­be­tat med barn. De miss­tänk­ta är män i åld­rar­na 30 till 60 år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.