Värl­den skram­lar för Je­men

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■JE­MEN. In­bör­des­kri­get i Je­men har lett till en av de värs­ta hu­ma­ni­tä­ra kri­ser­na i värl­den i dag. Cir­ka 19 mil­jo­ner män­ni­skor be­räk­nas va­ra i akut be­hov av stöd.

– Lä­get är oer­hört svårt, sä­ger Mel­ker Må­beck, in­ter­na­tio­nell chef i svens­ka Rö­da Kor­set.

Vid givar­kon­fe­ren­sen i Genè­ve har man satt som mål att få ihop 2,1 mil­jar­der dol­lar. Sve­ri­ge har ti­di­ga­re lo­vat att bi­dra med drygt 18 mil­jo­ner dol­lar och i går ut­lo­va­de ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström yt­ter­li­ga­re 7,8 mil­jo­ner dol­lar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.