Stöl­der för mil­jar­der i bu­ti­ker

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EKO­NO­MI. Det stjäls för näs­tan åt­ta mil­jar­der kro­nor från svens­ka bu­ti­ker var­je år, vi­sar en un­der­sök­ning som Svensk Han­del har gjort. En ök­ning med un­ge­fär två mil­jar­der kro­nor se­dan Svensk Han­del gjor­de sam­ma un­der­sök­ning 2013.

– En ofatt­bar sum­ma peng­ar, sä­ger bransch­or­ga­ni­sa­tio­nens sä­ker­hets­chef Per Gei­jer.

Han an­ser att rätts­vä­sen­det har tap­pat grep­pet om var­dags­brot­ten.

– På­följ­der­na blir helt verk­nings­lö­sa. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.