Eu­ro­parå­det grans­kar Tur­ki­et

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

TUR­KI­ET. Eu­ro­parå­dets par­la­men­ta­ris­ka för­sam­ling har rös­tat för att pla­ce­ra Tur­ki­et un­der gransk­ning på grund av de­mo­kra­tis­ka bris­ter ef­ter den folk­om­röst­ning om en ny grund­lag som ger pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan ut­ö­kad makt.

Det tur­kis­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet ra­sar mot be­slu­tet, som det ser som ett ut­slag av främ­lings­fi­ent­lig­het och isla­mo­fo­bi.

Eu­ro­parå­dets be­slut kan även kom­ma att på­ver­ka Tur­ki­ets sam­tal om ett fram­ti­da Eu­med­lem­skap. (Tt­afp­reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.