Det är ba­ra att gra­tu­le­ra dem som fått för myc­ket peng­ar.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NINA EHNHAGE, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Ca­si­no Cos­mo­pol, till Af­ton­bla­det. Ett tek­niskt fel på vis­sa spel­au­to­ma­ter på det stat­li­ga ca­si­not gjor­de att spe­la­re vann myc­ket stör­re vins­ter än nor­malt. Fe­let är nu åt­gär­dat. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.