50 rå­na­re stal mil­jo­ner i kupp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PA­RA­GU­AY. Kon­tan­ter mot­sva­ran­de ti­o­tals mil­jo­ner, kanske hund­ra­tals mil­jo­ner, kro­nor har stu­lits un­der ett våld­samt rån i syd­öst­ra Pa­ra­gu­ay, som läm­na­de de­lar av sta­den Ci­u­dad del Es­te i ru­i­ner. Ett 50-tal kraf­tigt be­väp­na­de rå­na­re slog till mot vär­de­trans­port­fö­re­ta­get Pro­segur och sta­dens po­lis­hög­kvar­ter. En po­lis dö­da­des i sam­man­drabb­ning­ar­na. Fle­ra kraf­ti­ga ex­plo­sio­ner de­to­ne­ra­de.

Rå­nar­na flyd­de från sta­den och ja­gas nu av po­lis från bå­de Pa­ra­gu­ay och Bra­si­li­en. (TT-AFP)

FOTO: MARIANA LADAGA/DIARIO ABC COLOR/AP

Rå­nar­na spräng­de sön­der he­la fa­sa­den till det vär­de­trans­port­fö­re­tag som rå­na­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.