I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SPA­NI­EN. 80 år se­dan sta­den Gu­er­ni­ca bom­ba­des un­der in­bör­des­kri­get.

■■RYSS­LAND. Sä­ker­hets­kon­fe­rens i Moskva där re­pre­sen­tan­ter från Na­to är in­bjud­na.

■■C-BUD­GET. Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf och Emil Käll­ström pre­sen­te­rar par­ti­ets vår­bud­get­mo­tion.

■■BARNPRIS. World’s Child­ren’s Pri­ze for the Rights of the Child de­las ut, barn­mi­nis­ter Åsa Reg­nér (S) och drott­ning Sil­via del­tar.

■■BARNCANCER. Barn­can­cer­fon­dens rap­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.