FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

För 62 år se­dan, 1955, föd­des

Ul­ri­ka Knape Lind­berg, en Sve­ri­ges mest namn­kun­ni­ga sim­hop­pa­re med bland an­nat ett Os-guld och två Os-sil­ver och Svens­ka Dag­bla­dets bragd­guld på me­rit­lis­tan. Ef­ter kar­riä­ren blev hon sim­hopp­strä­na­re åt bland and­ra dot­tern An­na Lind­berg, som även hon var sim­hop­pa­re på elit­ni­vå.

För 47 år se­dan, 1970, föd­des

Me­la­nia Trump, USA:S förs­ta dam och hust­ru till pre­si­den­ten

Do­nald Trump. Hon föd­des i No­vo Mesto i då­va­ran­de Ju­go­sla­vi­en (nu­va­ran­de Slo­ve­ni­en) och bör­ja­de ar­be­ta som fo­to­mo­dell som 16-åring. Yr­ket tog hen­ne till USA där hon möt­te sin nu­va­ran­de ma­ke. Hon är den and­ra pre­si­dent­hust­run i USA:S histo­ria, ef­ter Lu­i­sa Adams, som är född ut­om­lands. I mars i år hed­ra­des hon i Slo­ve­ni­en med ett nytt vin, kal­lat ”First la­dy”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.