BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag är det In­ter­na­tio­nel­la le­dar­hunds­da­gen. Det är en dag in­stif­tad för att på­min­na om le­dar­hun­dens be­ty­del­se för den som är syn­ska­dad, då hun­den kan va­ra själ­va för­ut­sätt­ning­en för att hus­se el­ler mat­te ska kun­na gå ut. Dess­utom – in­te att för­glöm­ma – är vov­ven of­ta en väl­digt upp­skat­tad kam­rat..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.