DET HÄNDE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

För 75 år se­dan, 1942, dog 1 549 gruv­ar­be­ta­re i en kol­damm­sex­plo­sion i gru­van Benx­i­hu i Li­a­o­ning­pro­vin­sen i nord­öst­ra Ki­na. Det är den värs­ta gruv­ka­ta­stro­fen nå­gon­sin, tro­li­gen del­vis or­sa­kad av un­der­lå­ten­het i rädd­nings­ar­be­tet.

För 240 år se­dan, 1777, red 16-åri­ga ame­ri­ka­nen Sy­bil Lu­ding­ton en hel natt på sin häst Star, för att var­na na­tio­nen om att brit­tis­ka ar­mén var i an­tå­gan­de. Den drygt 60 kilo­me­ter långa en­sam­rit­ten skrev in hen­ne i histo­rie­böc­ker­na som hjäl­tin­na i det ame­ri­kans­ka fri­hets­kri­get (1775–1783).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.