26 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Te­re­sia och Te­re­se namns­dag. Te­re­sia är ett namn med oklart ur­sprung, vis­sa tror ibe­riskt, and­ra gre­kiskt. Möj­li­gen kom­mer det från gre­kis­kans the­ran som be­ty­der ja­ga. Det har ock­så tol­kats som ”kvin­na från The­ra”, det vill sä­ga från ön The­ra i Ege­is­ka ha­vet. Cir­ka 12000 kvin­nor he­ter Te­re­sia, om­kring 1 300 kal­las så. Te­re­se är frans­kans form av Te­re­sia (se in­till). Cir­ka 42000 kvin­nor he­ter Te­re­se, om­kring 17000 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.