Ro­lig jack­pot!

Hallands Nyheter - - Sporten -

Ons­dag 26 april Spel­stopp: 20.30 För­ra vec­kans V86-om­gång var rik­tigt svår och ing­en hit­ta­de åt­ta rätt, det ha­de va­rit en skräll om nå­gon ha­de lyc­kats med tan­ke på vin­nar­na. Där­med är det 5,3 mil­jo­ner kro­nor i jack­pot den­na vec­ka och det är verk­li­gen en ro­lig om­gång. Spi­kar­na, Oce­a­nic Cle­a­rence (V86-2) och Väs­ter­bo Hig­h­fly­er (V86-6) känns sta­bi­la men övri­ga lopp ser svå­ra ut. V86-4 är ett tilläggs­lopp för låg klass, lä­ge för skräll allt­så. Med två häs­tar stic­ker ut, Lu­ci­fer La­ne och Beau­ty Leg så det blir ett lås på des­sa. På lil­la sy­ste­met spi­kas även To­bac­co (V86-8). Det bor­de va­ra dags för ho­nom nu.

FAK­TA OM BA­NOR­NA

Jä­gers­ro: Upp­lopp 190 m Sol­val­la: Upp­lopp 196 m

VEC­KANS NYCKLAR

2 Väs­ter­bo Hig­h­fly­er (V86-6) har gjort två star­ter i år och gått bra från då­li­ga lä­gen. Nu är lä­get per­fekt, det är bra spetschans. Han blir svårsla­gen. SPIK

3 To­bac­co (V86-8) var fin vid segern för tre star­ter se­dan. Ef­ter det har han gått bra från svå­ra lä­gen. Nu är lä­get fint, det är vet­tig chans.

DRAG

6 Lu­ci­fer La­ne (V86-4) är ett löf­te som är bäs­ta häs­ten i lop­pet och han har bra chans. 10 Beau­ty Leg är ock­så bra så bå­da strec­kas. Ett bra lås.

LÅS

SYSTEMFÖRSLAGEN

STO­RA SY­STE­MET 720 kro­nor/2880 ra­der V86-1: 1, 2, 7, 10, 11. Res: 8-6 V86-2: 6 Oce­a­nic Cle­a­rence. Res: 9-8 V86-3: 1, 2, 6, 9. Res: 7-5 V86-4: 6, 10. Res: 13-8 V86-5: 1, 4, 7, 9. Res: 11-12 V86-6: 2 Väs­ter­bo Hig­h­fly­er. Res: 9-4 V86-7: 2, 5, 6, 8, 9, 10. Res: 11-3 V86-8: 1, 3, 10. Res: 4-6

LIL­LA SY­STE­MET 120 kro­nor/480 ra­der V86-1: 1, 7, 10, 11. Res: 2-8 V86-2: 6 Oce­a­nic Cle­a­rence Res: 9-8 V86-3: 2, 6, 9. Res: 1-7 V86-4: 6, 10. Res: 13-8 V86-5: 1, 4, 7, 9. Res: 11-12 V86-6: 2 Väs­ter­bo Hig­h­fly­er. Res: 9-4 V86-7: 2, 6, 8, 9, 10. Res: 5-11 V86-8: 3 To­bac­co. Res: 10-1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.