Rik­tigt färs­ka häs­tar

Hallands Nyheter - - Sporten -

ÖP­PET V86-3 är ett 3-årings­lopp för ston som ser rik­tigt öp­pet ut. Jo­a­kim Löv­gren-trä­na­de (bil­den) Devs Daffo­dil är ob­seg­rad och får tip­set från bra lä­ge. Från sam­ma stall kom­mer Sa­li­ga med tre seg­rar på fem star­tar. Ti­di­ga bud är även Colom­be d’or och Gol­den Ri­ver men ing­en känns chans­lös och det är svårt att vär­de­ra så här oru­ti­ne­ra­de häs­tar sinse­mel­lan.

SPETSSTRIDEN

V86-1: 1 Fri­end of Na­tu­re är snabb ut, har spet­sat fy­ra av fem, 2 Cing­var TT ut­ma­nar. V86-2: Svår­be­dömt, möj­ligt att 3 Na­vaj Brod­da är snab­bast men hon släp­per väl?

V86-3: 6 Colom­be d’or är spetsfa­vo­rit.

V86-4: 1 D’ca­pi­tal, 3 He­a­ding Re­fe­rence och 4 Ar­ctic Mas­ter är al­la snabba, för­del 1?

V86-5: 1 Ia­go Zon är vass ut men han ut­ma­nas av 7 Se­vil­la om den­ne lad­das.

V86-6: 2 Väs­ter­bo Hig­h­fly­er bör kun­na ta emot 4 Food Mo­ney och ta led­ning­en.

V86-7: 2 The True F, 5 Thai­ger Ex­clu­si­ve och häs­tar­na längst ut är snabba. För­del 2.

V86-8: Många är rik­tigt snabba men lä­get ta­lar än­då för 2 Brot­hers In Am.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.