Fal­ken­bergs­re­vyn sö­ker nya Sm-tit­lar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

”Vi vill själv­klart vin­na”, sä­ger re­vy­ma­ka­ren Mag­nus Wer­ners­son om som­ma­rens mäs­ter­skap.

Även i år har Fal­ken­bergs­re­vyn no­mi­ne­rats till revy-sm. Det hand­lar om Ut­tå­get som kan vin­na i ka­te­go­rin årets sketch.

– Det är en pa­ro­di på Gre­vin­nan och be­tjän­ten där Håkan Ru­ne­vad spe­lar Eu-län­der­na och An­na Bromée drott­ning­en som in­te vet om att Eu-län­der­na in­te är där, för­kla­rar Mag­nus Wer­ners­son.

FAL­KEN­BERGS­RE­VYN ÄR OCK­SÅ no­mi­ne­rad i klas­sen mo­no­log. Den he­ter Så myc­ket säm­re där An­na Bro­mee spe­lar Li­sa Ek­dahl (med­ver­ka­de i se­nas­te sä­song­en av Så myc­ket bätt­re) som är ge­ne­ral­di­rek­tör för Post­nord.

– Det är två rik­tigt bra num­mer och jag tror att vi har en stor chans att vin­na i nå­gon av klas­ser­na, sä­ger Mag­nus Wer­ners­son.

Fal­ken­bergs­re­vyn har va­rit med och täv­lat tolv gång­er se­dan 1998 och vun­nit to­talt sju Sm-tit­lar.

– Det är till och med en mer än Fal­ken­bergs Vol­ley­boll­klubb, sä­ger Mag­nus Wer­ners­son.

REVY-SM AV­GÖRS FÖRS­TA hel­gen i au­gusti i Karl­stad. Fal­ken­bergs­re­vyns num­mer är in­te di­rekt­no­mi­ne­ra­de för fi­na­len ut­an får käm­pa om en fi­nal­plats i en se­mi­fi­nal.

Bild: FALKENBERGSBILD.SE

SKÅL. Fal­ken­bergs­re­vyns va­ri­ant av Gre­vin­nan och be­tjän­ten gör upp om Sm-ti­teln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.