HN lis­tar: Ett ur­val som­ma­rens kon­ser­ter

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

JU­NI

16/6 Lu­ke Win­slow-king, Tryck­hal­len, Fal­ken­berg

29/6 Miss Li, Stål­boms, Fal­ken­berg

30/6-1/7 En kväll i ju­ni, dans i Ul­la­red (Ar­ving­ar­na, Lasse Ste­fanz, Mag­nus Carlsson, Lars Kris­terz, Don­nez, Blen­der), Fal­ken­berg

30/6 John Holm, Svi­ne­ri­et, Var­berg *

JU­LI

3/7 Pre­miär för Allsång på Val­lar­na (Un­der sä­song­en med­ver­kar bland and­ra Da­vid Lindgren, Kal­le Moreaus, An­ne-lie Rydé, Chris­ter Sjögren, Lill Lind­fors, Ol­le Jöns­son och Lin­da Bengt­zing).

4/7 Rol­ling Root­sy Re­vue, Hwi­tan, Fal­ken­berg (North Mis­sis­sip­pi All­stars, Aa­ron Lee Ta­sjan, De­ad Man Win­ter och en än­nu osläppt ar­tist)

4/7 Tom­my Kör­berg, Fri­das, Var­berg (spe­las även 5-6 och 10-11 ju­li)

6/7 Sä­kert!, Ström­ma Farm­lod­ge, Var­berg

7/7 Me­lis­sa Horn, Stål­boms, Fal­ken­berg

11/7 Mag­nus Carl­son, Ström­ma Farm­lod­ge, Var­berg (spe­las även 12/7)

13/7 Mi­ri­am Bry­ant, Stor­tor­get, Fal­ken­berg

14/7 La­leh, So­ci­tets­par­ken, Var­berg

18/7 Mikael Wi­e­he, Ström­ma Farm­lod­ge, Var­berg

19/7 Ola Sa­lo, Stål­boms, Fal­ken­berg

21/7 Lill Lind­fors, Fri­das, Var­berg (även 22/7)

22/7 Ri­kard Wolff, Stål­boms, Fal­ken­berg

27/7 Ti­mo Rä­i­sä­nen, I am no­va och West of eden, Kloc­ka­re­val­len, Oko­me

29/7 Ale Möl­ler och Knut Rei­ers­rud, Stål­boms, Fal­ken­berg

AU­GUSTI

4/8 Kim Lar­sen och Kjuk­ken, So­ci­e­tets­par­ken, Var­berg

4/8 The white al­bum, hyll­ning till The Be­at­les, Whitan, Fal­ken­berg

5/8 Shi­ne on, hyll­ning till Pink Floyd, Hwi­tan, Fal­ken­berg

9/8 Uno Sven­ning­s­son, Fri­das, Var­berg

13/8 Eva Dahl­gren, Stål­boms, Fal­ken­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.