Fak­ta:

Per Gess­le

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Född 1959 i Halm­stad. Är ef­ter si­na år i Gyl­le­ne Tider och Rox­et­te en av Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka ar­tis­ter och låt­skri­va­re ge­nom al­la tider. * So­lo­al­bum: Per Gess­le (1984), Sce­ner (1985), The world ac­cor­ding to Gess­le (1997), Ma­za­rin (2003), Son of a plum­ber (2005), En hän­dig man (2007), Par­ty cras­her (2008). * Rox­et­te-al­bum: Pearls of pas­sion (1986), Look sharp! (1988), Joyri­de (1991), Tou­rism (1992), Crash! Boom! Bang! (1994), Ha­ve a nice day (1999), Room ser­vice (2001), Charm school (2011), Tra­vel­ling (2012), Good kar­ma (2016). * Gyl­le­ne Tider-al­bum: Gyl­le­ne Tider (1981), Mo­der­na tider (1981), Puls (1982), He­art­land ca­fe (1984), Finn fem fel (2004), Dags att tän­ka på re­fräng­en (2013). * Ak­tu­ell: Med nya al­bu­met En vac­ker natt som släpps den 28 april. Ski­van in­ne­hål­ler du­et­ter med bland and­ra Lars Win­ner­bäck och Sa­van­na Church. Sys­ter­ski­van En vac­ker dag släpps i sep­tem­ber och in­ne­hål­ler du­et­ter med Lin­nea Hen­riks­son och John Holm. Åker i som­mar ut på en stor tur­né. * Tur­né­da­tum: 6/7 Helsing­borg, 7/7 Os­kars­hamn, 8/7 Öre­bro, 13/7 Rätt­vik, 14/7 Tö­re­bo­da, 15/7 Karls­kro­na, 21/7 Greb­bestad, 22/7 Gö­te­borg, 23/7 Fred­rikstad, 27/7 Stock­holm, 28/7 Ös­tersund, 29/7 Pi­teå, 1/8 Borg­holm, 2/8 Mal­mö, 3/8 Ar­vi­ka, 11/8 Halm­stad, 12/8 Lin­kö­ping, 18/8 Uppsa­la, 19/8 Eskilstu­na, 25/8 Va­sa, 26/8 Borgå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.