Fak­ta:

Per Gess­le om...

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* ...skivom­sla­gen, med bil­der på hans sys­ter och mam­ma: ”An­ton Cor­bijn ring­de när jag var i Nashvil­le. Han var i New Or­le­ans och plå­ta­de Ar­ca­de Fi­re så han sa ’åh, är du där, kan jag kom­ma över så kör vi en fo­to­ses­sion?’. Själv­klart, så jag bo­ka­de av en dag i studion och så kör­de vi en dags foto i Nashvil­le­mil­jö, det var klock­rent. Hans bil­der skul­le ju va­ra skivom­sla­gen, han har ju plå­tat många av mi­na and­ra ski­vor. Men se­dan dog min sys­ter och hen­nes son hit­ta­de en ask med di­a­bil­der från typ 65–66 någon­ting. Jag är med på någ­ra bil­der och det var pre­cis in­nan jag fick glas­ö­gon. Di­a­bilds­kva­li­te­ten är ju så här­lig, de där fär­ger­na. Så jag sa till An­ton att ’ty­värr, det blir ing­et om­slag den här gång­en’”. * ...vad han ska spe­la på som­martur­nén: ”Ja, det är en bra frå­ga. Jag har fak­tiskt in­te be­stämt mig än. Jag

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.