Su­nes jul blir teater

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TEATER: Su­nes jul från 1991 åter­upp­står på sce­nen i vin­ter då den klas­sis­ka jul­ka­len­dern blir fa­mil­je­te­a­ter. I rol­ler­na syns bland and­ra Mor­gan Al­ling som pap­pa Ru­dolf,

som mam­ma Karin och Adam Gut­ni­ak som Su­ne. Fö­re­ställ­ning­en tur­ne­rar run­tom i Sve­ri­ge och har pre­miär den 17 no­vem­ber i Karls­kro­na och av­slu­tas den 17 de­cem­ber i Stock­holm. Bil­jet­ter släpps på tors­dag.

Tur­né­plan: 17/11 Karls­kro­na, 18/11 Kal­mar, 19/11 och 3/12 Mal­mö, 24/11 Jön­kö­ping, 25/11 Halm­stad, 26/11 Öre­bro, 1/12 Lin­kö­ping, 2/12 Gö­te­borg, 8/11 Gäv­le, 9/12 Väs­terås, 10/12 och 17/12 Stock­holm, 15/12 Karl­stad, 16/12 Uppsa­la. (TT)

Bild: SAN­NA DAHLÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.