Jör­gen Lantz åter­uppli­var Björ­ne

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: År 2000 fick – man­nen in­u­ti björ­nen Björ­ne i Björ­nes ma­ga­sin – spar­ken från SVT. Nu sät­ter han upp en scenshow på Sca­la­te­a­tern i Stock­holm där han ska fram­fö­ra lå­tar från ski­vor­na Björ­nes fa­vo­ri­ter, skri­ver Af­ton­bla­det.

När Lantz gav ut ski­vor­na ho­ta­de SVT att stäm­ma ho­nom, men han tror in­te att det är nå­gon risk den här gång­en, i och med att han äger rät­tig­he­ter­na till lå­tar­na som ska fram­fö­ras.

– Det är in­te Björ­ne, det här är en an­nan björn. Det finns ju tu­sen­tals björ­nar. Lå­tar­na vi sjung­er he­ter Björ­nes fa­vo­ri­ter, det är in­te iden­tiskt med gam­la Björ­ne, sä­ger han till tid­ning­en.

I ett re­klam­klipp för fö­re­ställ­ning­en syns Lantz i en björn­dräkt som lik­nar, men in­te är, den han ha­de un­der sin tid som Björ­ne på SVT.

SVT lå­ter si­na ju­ris­ter tit­ta på om hur det egent­li­gen lig­ger till med rät­tig­he­ter­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.