Ju­lia la­gar mat i mor­fars an­da

Hallands Nyheter - - Tvguide -

El­va­å­ri­ga Ju­lia Palm från Vi­ken är en av del­ta­gar­na i ”Sve­ri­ges yngs­ta mäs­terkock”. In­tres­set för mat de­lar hon med he­la fa­mil­jen som gär­na la­gar mat till­sam­mans.

Och man för­står var­för när man hör om Ju­li­as Palms ku­li­na­ris­ka arv. Ju­li­as gam­mel­mor­far, Uno Jans­son, star­ta­de Gö­te­borgs förs­ta ita­li­ens­ka re­stau­rang, ”Pap­pa­gal­lo” re­dan 1953. Den blev en stor suc­cé. In­tres­set för mat för­des se­dan vi­da­re till so­nen, tilli­ka Ju­li­as mor­far, som ock­så blev krö­ga­re.

– Mitt in­tres­se för mat kom­mer från mor­far, vi bru­kar all­tid la­ga mat till­sam­mans när vi träf­fas, sä­ger Ju­lia Palm.

Att va­ra med i ”Sve­ri­ges yngs­ta mäs­terkock” var bå­de svårt och ro­ligt en­ligt Ju­lia, men hon tve­ka­de ald­rig att stäl­la upp.

– Allt var jät­te­ro­ligt, men det var stres­si­ga­re än jag ha­de trott. He­le­na Björkvall

Foto: Daniel Ohls­son/tv4

Ju­lia Palms fa­vo­ri­trätt är frut­ti di ma­re, som hon gär­na la­gar till­sam­mans med fa­mil­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.