Kor­rupt ad­vo­kat är till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Tvguide -

De förs­ta sä­song­er­na no­mi­ne­ra­des till 14 Em­my. Nu är ”Bet­ter call Saul” till­ba­ka. Se­ri­en, som är en pre­quel till ”Bre­a­king bad”, kret­sar kring roll­fi­gu­ren Saul Good­man och hans liv som Jim­my Mcgill in­nan han an­tog sitt al­ter ego Saul. Den and­ra sä­song­en slu­ta­de med att Jim­mys bror Chuck för­sök­te stop­pa ho­nom från att prak­ti­se­ra som ad­vo­kat.

En av ny­he­ter­na i den tred­je sä­song­en är att ”Bre­a­king bad”-skur­ken Gus åter­vän­der. NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.