In­dis­ka nun­nor på upp­täcks­färd

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Do­ku­men­tä­ren ”Med nun­nor ge­nom In­di­en” föl­jer en grupp in­dis­ka nun­nor när de gör en spän­nan­de re­sa ge­nom sitt land – från bergs­mas­si­vet Hi­ma­laya, till de söd­ra de­lar­na av lan­det. Kun­skaps­ka­na­len 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.