Från barn­skå­dis till he­ro­i­nist

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Jon­na Sohl­mér slog ige­nom i mit­ten på 1990-ta­let som barn­skå­de­spe­la­re i ”Lil­la Jöns­son­li­gan”. Men i ton­å­ren bör­ja­de hon med dro­ger. I ”Go’kväll” be­rät­tar hon om hur hon tog sig ur miss­bru­ket. SVT1 18.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.