Enkät:

1. Hur an­vän­der du mo­bi­len vid bil­kör­ning? 2. Tror du att en lag hind­rar folk från att an­vän­da sin mo­bil när de kör?

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■LARS SÖRENSEN, Ba­ra, yr­kes­chauf­för. 1. Så li­te som möj­ligt. 2. Jag tror att det är bra med en ny lag. När man lig­ger ute och kör är det många man ser som har noll koll på tra­fi­ken.

■■ALI BORER, Mal­mö, bu­tiksä­ga­re.

1. Om det är ett vik­tigt sam­tal sva­rar jag – an­nars in­te.

2. Jag tror att det kom­mer att hjäl­pa. Det är ju många som in­te bryr sig när de är ute och kör.

■■PET­RA NILS­SON, Kristi­an­stad, säl­ja­re.

1. Jag har he­ad­set när jag pra­tar i bi­len.

2. Jag tyc­ker att det är helt rätt. Jag tror ab­so­lut att det kom­mer att ha en ef­fekt.

■■PET­RA EKBLAD, Mal­mö, ar­be­tar på en städ­fir­ma.

1. Jag bru­kar all­tid sät­ta på hög­ta­la­ren i mo­bi­len när jag svar i bi­len, men jag hål­ler ju mo­bi­len i han­den.

2. Det tror jag fak­tiskt in­te. Folk pra­tar ju än­då i mo­bi­len när de kör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.