Li­te om: Pam Fred­man

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Fa­milj: Ma­ken Mag­nus och tre vux­na barn: Jen­nie, Per­nil­la och Mar­cus.

Ut­bild­ning: Pro­fes­sor

i neu­ro­ke­mi.

An­knyt­ning till Var­berg: Till­bring­a­de al­la som­rar på pap­pans för­äl­dra­gård i Lind­berg för­sam­ling.

In­tres­sen: Golf, träd­gårds­ar­be­te, lit­te­ra­tur (se­nast En moln­fri bomb­natt av Vi­be­ke Olsson) och kon­sertupp­le­vel­ser (se­nast ope­ran Car­men).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.