SJ hål­ler god fart

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

SJ re­do­vi­sar en re­jält ökad vinst för förs­ta kvar­ta­let 2017. Rö­rel­se­re­sul­ta­tet lan­da­de på 144 mil­jo­ner kro­nor jäm­fört med 52 mil­jo­ner kro­nor un­der sam­ma pe­ri­od 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.