Bra att cy­klis­ter­na kol­las

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Po­li­sen ut­bil­dar cy­klis­ter­na” (20/4).

FAL­KEN­BERG. Bra att po­li­sen ska kol­la cy­klis­ter­nas be­te­en­de i Fal­ken­berg. Vi är många som tyc­ker det är obe­hag­ligt med al­la som cyklar på fot­gäng­ar­nas ut­rym­men. Min fru har fort­fa­ran­de sår på be­net se­dan nå­gon cyk­la­de på hen­ne för någ­ra vec­kor se­dan.

Ett tips: kol­la gär­na vid Tull­bron på ef­ter­mid­da­gen när sko­lan slu­tar!

Fot­gäng­a­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.