Alun­skif­fern 1

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Byg­get ska ham­na där skejtram­per­na finns i dag, helt nä­ra Tälj­stens­ga­tan i det syd­väst­ra hör­net av Bre­a­red. * Det blir två punkt­hus – ett med tio vå­ning­ar och ett med tolv vå­ning­ar. Den tred­je huskrop­pen kom­mer att ha oli­ka höjd – tre vå­ning­ar i mit­ten och fem re­spek­ti­ve sju vå­ning­ar på si­dor­na. Un­der byg­get blir det ett ga­rage. * Det här ska ge 168 hy­res- och bo­stads­rät­ter samt 54 lä­gen­he­ter i ett vård- och om­sorgs­bo­en­de. Kom­mu­nen äger mar­ken men ska säl­ja den till Var­berg Vård­bo­en­de AB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.