NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Tor­pa-kär­ra 8:210, Skep­parns Väg 4, Var­berg. Säl­ja­re: Wi­eslaw Goreczny och Li­dia Gorecz­na. Kö­pa­re: Jo­han Karl Eli­as­son. Kö­pe­sum­ma: 4 005 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 624 000 (2015) kro­nor.

Träslövslä­ge 60:3, In­ta­ga­vä­gen 34, Träslövslä­ge. Säl­ja­re: John Erik Pauls­son och Lou­i­se He­le­na Ek­berg. Kö­pa­re: John Erik Pauls­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 254 000 (20 15) kro­nor.

Bua 1:25, Hov­gårds Strand­väg 48, Bua. Säl­ja­re: Bo Sver­ker Blomqvist. Kö­pa­re: Mall Blomqvist. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 383 000 (2015) kro­nor.

Ås­by 16:22, Såg­vä­gen 11, Ved­di­ge. Säl­ja­re: Leif Gun­nar An­ders­son och Bar­bro Mar­ga­re­ta An­ders­son. Kö­pa­re: Carl Mil­ton Stefan Lin­né och Stig Gus­tav Ed­die Lin­né. Kö­pe­sum­ma: 2 300 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 359 000 (2015) kro­nor.

Sand­lyc­kan 5, Skans­ga­tan 10, Var­berg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Ber­til Lennart Alm­löf och Ing­er Ani­ta Alm­löf. Kö­pa­re: Pe­ter Ge­org Ver­din och Kim Sand­ra Eli­sa­beth Fal­ken­ström. Kö­pe­sum­ma: 3 300 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 408 000 (2015) kro­nor.

Gun­nars­gård 5, Rum­li­ga­tan 13, Var­berg. Säl­ja­re: Ar­ka­di­usz Jan Bartczak och Ag­ni­esz­ka Edy­ta Bartczak. Kö­pa­re: Kurt Olof Hel­mers­son och Eva Gu­nil­la Hel­mers­son. Kö­pe­sum­ma: 5 125 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 586 000 (2015) kro­nor.

Ås-bäck 1:9, Bäck 2, Ås­klos­ter. Säl­ja­re: Anet­te Ul­ri­ca Lin­de och Åke Lennart Johansson. Kö­pa­re: Jonas Gun­nar Hjal­mar Björk och Kristi­na Mo­ni­ka El­li­nor Karls­son. Kö­pe­sum­ma: 2 125 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 903 000 (2015) kro­nor.

Rönn­bä­ret 20, Han­dels­ga­tan 18, Var­berg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Eva Bir­git­ta Hjal­mars­son och Kjell Ro­land Hjal­mars­son. Kö­pa­re: Eva Bir­git­ta Hjal­mars­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 051 000 (2015) kro­nor.

Ma­len 2, Vind­ros­vä­gen 12, Var­berg. Säl­ja­re: Gu­nil­la Mar­ga­re­ta Bör­jes­son. Kö­pa­re: Pa­trick Al­lan Fors­berg och Liqa Fors­berg. Kö­pe­sum­ma: 3 800 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 736 000 (2015) kro­nor.

Fre­ja 17, Stenåsa­vä­gen 34, Var­berg. Säl­ja­re: Pia Ca­ri­na Kru­ners och Lars Mag­nus Kru­ners. Kö­pa­re: Jo­a­kim Os­kar Pe­ters­son och Yas­mi­na Ele­o­nor Pe­ters­son. Kö­pe­sum­ma: 3 660 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 443 000 (2015) kro­nor.

Gun­nestorp 5:6, Gun­nestorp 42, Var­berg. Säl­ja­re: Astrid Ann-ma­rie An­ders­son. Kö­pa­re: Jonas Nils Sig­vard An­ders­son och Fri­da Til­da Eve­li­na An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 3 060 000 (2014) kro­nor.

La­du­går­den 8, Va­la­gårds­ga­tan 11, Var­berg. Säl­ja­re: Carl Jo­han Tom­my Gustafs­son och Ma­ri He­len Gustafs­son. Kö­pa­re: Ma­ria Anu­pa­ma Lund­berg och Jens Pe­ter Lund­berg. Kö­pe­sum­ma: 4 500 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 413 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.