Tun­nel­tvätt­ning ger läg­re fart på E6:an

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HAL­LAND: Vis­kan­tun­neln tvät­tas just nu och då leds tra­fi­ken om till ett och sam­ma tun­nel­rör på E 6 i höjd med Bu­aav­far­ten.

– Pre­li­mi­närt leds sö­der­gå­en­de tra­fik om fram till och med fre­dag, sä­ger Bernt Sveitz, tra­fik­le­da­re väg på Tra­fik­ver­ket.

Has­tig­he­ten sänks till 70 kilo­me­ter i tim­men un­der ar­be­tet.

– Even­tu­ellt tar vi and­ra tun­nel­rö­ret näs­ta vec­ka och flyt­tar då om om­led­ning­en av tra­fi­ken för norr­gå­en­de tra­fik, sä­ger Bernt Sveitz.

Bild: ERIKA ARNADOTTIR

SÄNKT HASTIGHET. Tun­nel­tvätt­ning­en gör att bi­lar får mö­tas på sam­ma si­da av vä­gen nä­ra Vis­kan­tun­neln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.