Fakta: En splitt­rad histo­ria

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* 1917 bröt sig en väns­te­rop­po­si­tion ur So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och se­dan dess har det störs­ta par­ti­et haft fy­ra oli­ka namn:

* Sve­ri­ges so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka väns­ter­par­ti (SSV) 1917 - 1921

* Sve­ri­ges kom­mu­nis­tis­ka par­ti (SKP) 1921 - 1967

* Väns­ter­par­ti­et kom­mu­nis­ter­na (vpk) 1967 - 1990

* Väns­ter­par­ti­et (V) 1990 -

* Un­der årens gång har fle­ra de­lar av par­ti­et bru­tit sig loss och bil­dat mind­re par­ti­er, till ex­em­pel Kom­mu­nis­tis­ka för­bun­det marx­ist-le­ni­nis­ter­na (KFML) som bil­da­des 1967.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.