Kvin­na för­stör­de träd­gård – döms

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Ett par i Fal­ken­berg var mitt i en se­pa­ra­tion när kvin­nan be­slu­ta­de sig för att kas­ta en stor sten mot fa­mil­jens hus.

Ste­nen flög rakt ge­nom en glasru­ta till al­ta­nen.

För att för­hind­ra sten­kast­ning­en ställ­de hen­nes dot­ter sig i vä­gen och fick då en knuff. När flic­kan kom på föt­ter igen fick hon en yt­ter­li­ga­re en knuff.

Vid ett an­nat till­fäl­le så­ga­de kvin­nan ner träd, gräv­de upp bloms­ter­lö­kar och högg ned bus­kar i träd­går­den. Hän­del­ser­na äg­de rum un­der vå­ren för­ra året.

Kvin­nan döm­des på tis­da­gen till vill­kor­lig dom med dags­bö­ter på 3000 kro­nor för två fall av ska­de­gö­rel­se och ett fall av ofre­dan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.