15-åring miss­tänks för trim­mad mop­pe

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: I sam­band med po­li­sen cy­kel­vec­ka i Fal­ken­berg stop­pa­des en 15-årig poj­ke på mo­ped vid Tull­bro­sko­lan då han för­sök­te und­vi­ka kon­trol­ler­na. Det vi­sa­de sig att mo­pe­den var trim­mad och han är där­för miss­tänkt för olov­lig kör­ning.

Un­der två vec­kor gör po­li­sen ex­tra kon­trol­ler mot cy­klis­ter för att se så att cy­klis­ter­na an­vän­der ring­kloc­kor, brom­sar, cy­kel­hjälm och kör på ett kor­rekt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.