Föns­terru­ta kros­sad på ut­satt för­sko­la

Hallands Nyheter - - Fal­ken­berg -

FAL­KEN­BERG: Än en gång har för­sko­lan på Fa­jans­sko­lan drab­bats av ska­de­gö­rel­se.

Nå­gon gång un­der hel­gen har det ytt­re gla­set på en föns­terru­ta sla­gits sön­der med ett till­hyg­ge.

Inga ob­ser­va­tio­ner har gjorts på plat­sen un­der hel­gen ut­an per­so­na­len upp­täck­te den sön­der­slag­na ru­tan på mån­dags­mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.