Lu­leå vann fjär­de ra­ka bas­ket­gul­det

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Udo­mi­na­te vann allt i grundse­ri­en, har de på pap­pe­ret bäs­ta spe­lar­na och den klart bre­das­te trup­pen. Det spe­la­de ing­en roll när Lu­leå vann den men­ta­la mat­chen på knock­out. Tre ra­ka Sm-guld blev ett fjär­de i en ry­sa­re i Lu­leå Ener­gi Are­na, 71–65 (28–41).

Halv­vägs in i den fjär­de mat­chen såg det ut som om Udo­mi­na­te hit­tat nyc­keln i Sm-fi­na­len mot Lu­leå och var på väg att ord­na en fem­te och av­gö­ran­de match på hem­ma­plan.

MEN PÅ LI­TE mer än sju mi­nu­ter di­rekt ef­ter pa­us­vi­lan åt Lu­leå upp Udo­mi­na­tes 13 po­äng sto­ra för­språng. Där­i­från blev det en ry­sa­re, som un­der and­ra hal­van av den fjär­de och sista pe­ri­o­den kant­ra­de över till hem­ma­la­gets för­del i en mer än full­satt och vrå­lan­de Lu­leå Ener­gi Are­na.

Ef­ter Ka­tie Bus­seys tre­po­äng­a­re fram till 58–55 or­ka­de in­te Udo­mi­na­te re­sa sig.

– Jag är över­väl­di­gad och så stolt över det här la­get. Ing­en ut­om vi trod­de att vi skul­le kla­ra det här men vi fort­sat­te ba­ra käm­pa och spe­la för varand­ra, sade den ame­ri­kans­ka gu­ar­den till Ra­di­ospor­ten.

De sto­ra guld­ma­kar­na var lands­lags­for­war­den Al­lis Ny­ström och ne­der­länds­kan Ja­nis Ndi­ba. Ny­ström gjor­de 18 po­äng och tog 11 re­tu­rer. Ndi­ba var än­nu li­te vas­sa­re med 20 po­äng, 12 re­tu­rer och 7 as­sist.

FÖR UDO­MI­NA­TE VAR det den tred­je ra­ka Sm-final­för­lus­ten mot Lu­leå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.