Karls­sons förs­ta match

Hallands Nyheter - - Sporten - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

1-1 på Idrottspar­ken och Jesper Karls­son tog plats i Elfs­borgs star­tel­va för förs­ta gång­en. – Myc­ket ro­ligt, men vi bor­de ha vun­nit, sa Jesper Karls­son.

Den unge fal­ken­ber­ga­ren har va­rit ska­dad i en må­nad och är in­te helt i ul­ti­mat form än­nu.

– Jag skul­le sä­ga att jag lig­ger på 85 pro­cent. Jag har myc­ket mer att häm­ta ut. Men jag tyc­ker än­då att jag vi vi­sa en del i dag, sa Jesper som bland an­nat sprang sig fri - men blev nedri­ven av No­ah Son­ko Sund­berg.

– Ofatt­bart! var Karls­sons kom­men­tar.

Gam­le Fff:aren Per Frick gav Elfs­borg led­ning­en men Sundsvall kvit­te­ra­de i 85:e mi­nu­ten ge­nom Pe­ter Wil­son

– Trå­kigt att de får in kvit­te­ring­en. Det känns som vi har kon­troll på mat­chen.

JESPER KARLS­SON LÄM­NA­DE

själv pla­nen i 70:e mi­nu­ten.

– Det var länge sen man spe­la­de på den här ni­vån och det märks att man va­rit bor­ta ett tag. Jag har in­te kon­di­tion för att or­ka 90 mi­nu­ter.

Det­ta gav dock en pigg sig­nal till Mag­nus Haglund att han vill fort­sät­ta faj­tas om en plats i star­tel­van.

– Jag hop­pas det. Jag får trä­na på hårt och vi­sa att jag ska spe­la och att jag vill ha den plat­sen. Har du läm­nat Grand Ho­tel i Borås nu?

– Yes, jag har bott i min lä­gen­het i tre vec­kor. Det bör­jar sät­ta sig på plats nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.