Inef­fek­tivt Nor­val­la tap­pa­de 2-0

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/ DIV 5: : Nor­val­la är fort­fa­ran­de obe­seg­ra­de i di­vi­sion 5 men en­ligt trä­na­ren Mikael Östh bor­de det oav­gjor­da 2-2-re­sul­ta­tet va­rit en se­ger och sju po­äng va­rit nio.

– Med tio mi­nu­ter kvar led­de vi med 2-0 men or­ka­de in­te fre­da oss. Vi blev väl­digt lå­ga och gav näs­tan bort chan­ser­na. Det känns näs­tan som en för­lust.

Om bol­len var över lin­jen vid 2-2-må­let var myc­ket tvek­samt be­rät­tar han. – Men do­ma­ren dö­mer. Trots po­äng­tap­pet finns det myc­ket po­si­tivt me­nar Mikael Östh.

– Vi ska­par myc­ket chan­ser med bätt­re skär­pa ha­de vi ta­git det.

Mål: Da­ni­el Halldén, Jo­nat­han Johansson.

Bild: NILS JAKOBSSON

IN­NE I ELVAN. Ex-fff:aren Jesper Karls­son gjor­de sin förs­ta match från start med Elfs­borg och spe­la­de 70 mi­nu­ter mot Gif Sundsvall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.