Ka­ka får störst del av lö­ne­ka­kan

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Bra­si­li­ans­ke fot­bolls­spe­la­ren Ka­ka kan ti­tu­le­ra sig bäst be­tald i den ame­ri­kans­ka fot­bolls­li­gan för tred­je året i rad. Med en års­lön på 7,2 mil­jo­ner dol­lar, drygt 62 mil­jo­ner svens­ka kro­nor, kni­per han förstap­lat­sen i den sam­man­ställ­ning som spe­lar­fac­ket nu pre­sen­te­rar.

Hur väl in­ve­ste­ra­de peng­ar det va­rit för Ka­kas klubb Or­lan­do ska dä­re­mot va­ra osagt, Ka­ka har in­te spe­lat se­dan han ådrog sig en ska­da i sam­band med li­gapre­miä­ren i mars.

Näst bäst be­tald är ita­li­e­na­ren Se­basti­an Gio­vin­co med 7,1 mil­jo­ner dol­lar följt av lag­kam­ra­ten i To­ron­to, Mi­chael Brad­ley, 6,5 mil­jo­ner dol­lar.

För­re Gö­te­borgs­spe­la­ren Gus­tav Svens­son har en be­tyd­ligt me­ra blyg­sam lön i Se­att­le, 170 000 dol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.