Fakta:

U21-EM

Hallands Nyheter - - Sporten -

Po­len, Slo­va­ki­en, Sve­ri­ge, Eng­land. * Grupp B: Por­tu­gal, Ser­bi­en, Spa­ni­en, Ma­ke­do­ni­en. * Grupp C: Tyskland, Tjec­ki­en, Dan­mark, Ita­li­en. * Grupp­spe­let av­görs den 16–24 ju­ni. Grup­pet­tor­na och bäs­ta två­an går vi­da­re till se­mi­fi­na­ler, som spe­las den 27 ju­ni. Fi­nal den 30 ju­ni. *

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.