HV ska för­stö­ra Brynäs guld­pla­ner

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖRAN SUND­BERG TT

Brynäs sik­tar in sig på guld­fi­ran­de – HV71 ska gö­ra allt för att sab­ba de pla­ner­na. – Vi har ba­ra fo­kus på att åka upp och vin­na, sä­ger for­war­den Li­as An­ders­son

Det är tufft lä­ge för HV71 in­för den sjät­te Sm-fi­na­len i Gäv­le.

Se­ger är ett mås­te för att guld­dröm­men ska le­va vi­da­re. Då vän­tar en sjun­de och av­gö­ran­de fi­nal i Jön­kö­ping på lör­dag.

För­lust in­ne­bär att guld­chan­sen är bor­ta och att Hv-spe­lar­na får se mot­stån­da­re fi­ra mitt fram­för ögo­nen.

– Vi har pra­tat om det i om­kläd­nings­rum­met. Nu finns ing­et om och men och kanske. Nu gäl­ler det att gil­la lä­get. Att in­gju­ta mo­det att vi har ett spel som kan gö­ra att vi vin­ner i Gäv­le, sä­ger trä­na­ren Jo­han Lind­bom vars lag vann se­nas­te bor­t­a­mat­chen, 6–4, ef­ter en ga­len slut­pe­ri­od med åt­ta mål – varav HV stod för fem. Li­as An­ders­son: – Det är först till fy­ra seg­rar och Brynäs var i ett lik­nan­de lä­ge mot Frölun­da (i se­mi­fi­nal) och lyc­ka­des vän­da. Vi ska gö­ra sam­ma sak.

HV71 blev nol­lat senast på hem­ma­plan och sak­na­den av ska­da­de mål­kung­en Mar­tin Thörn­berg var up­pen­bar. Han mis­sar även tors­da­gens match.

Ba­ra en gång i histo­ri­en har en Sm-fi­nal­se­rie gått till sju mat­cher – och det är 13 år se­dan. Men när det hän­de så var HV71 in­blan­dat. Jön­kö­pings­la­get åk­te till Karl­stad och vann den sjät­te mat­chen (1–0) och tog se­dan gul­det hem­ma med en 5–0-se­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.