Fakta:

Biofa­vo­ri­ter­na i vin­ter

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Det­ta är fil­mer­na med flest bio­be­sö­ka­re ja­nu­a­ri–mars 2017

To­talt, svensk och ut­ländsk film:

* 1. Vai­a­na. Pre­miär: 3 febru­a­ri 2017. Be­sök: 433 103

* 2. Hund­ra­ettå­ring­en som smet från no­tan och för­svann. Pre­miär: 25 de­cem­ber 2016. Be­sök: 396 870

* 3. Fifty sha­des dar­ker. Pre­miär: 10 febru­a­ri 2017. Be­sök: 377 324

* 4. Skön­he­ten och odju­ret. Pre­miär: 17 mars 2017. Be­sök: 315 404

* 5. Sing 3D, svenskt tal. Pre­miär:21 de­cem­ber 2016. Be­sök: 306 698

* 6. La la land. Pre­miär: 27 ja­nu­a­ri 2017. Be­sök: 263 473

* 7. Ro­gue one: A star wars sto­ry. Pre­miär: 14 de­cem­ber 2016. Be­sök: 254 397

* 8. Lo­gan: The Wol­ve­ri­ne. Pre­miär: 1 mars 2017. Be­sök: 194 778

* 9. Bam­se och häx­ans dot­ter. Pre­miär: 25 de­cem­ber 2016. Be­sök: 177 636

* 10. Lion. Pre­miär: 25 de­cem­ber 2016. Be­sök: 150 475

Svensk film:

* 1. Hund­ra­ettå­ring­en som smet från no­tan och för­svann. Pre­miär: 25 de­cem­ber 2016. Be­sök: 396 870

* 2. Bam­se och häx­ans dot­ter. Pre­miär: 25 de­cem­ber 2016. Be­sök: 177 636

* 3. Sa­me­blod. Pre­miär: 3 mars. Be­sök: 107 518

* 4. Mås­te gitt. Pre­miär: 6 ja­nu­a­ri 2017. Be­sök: 69 074

* 5. Rum 213. Pre­miär: 24 febru­a­ri 2017. Be­sök: 59 998

Käl­la: SVE­RI­GES BIOGRAFÄGAREFÖRBUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.